Miejska biblioteka awansuje w Rankingu Bibliotek

O 38 pozycji w górę przesunęła się Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku w siódmej edycji Rankingu Bibliotek, którego organizatorami są Instytut Książki oraz dziennik Rzeczpospolita. Awans pokazuje, że działania podjęte przez nową dyrektor Ewelinę Derucką przynoszą zamierzone efekty.

Organizatorzy rankingu wysłali ponad 2300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast (z wykluczeniem miast na prawach powiatu). Ankieta zawierała 19 pytań, dotyczących najważniejszych wskaźników bibliotecznych. Uzyskano 650 odpowiedzi, których analiza pozwoliła na stworzenie listy rankingowej i wyłonienie zwycięzców.

Ocenie poddano m.in. powierzchnię biblioteki i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców oraz średnie zatrudnienie w placówce. Uwzględniano też liczbę godzin otwarcia biblioteki, wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego w ciągu ostatnich dziesięciu lat jako procent całego zbioru i zakupione nowe książki. Przyznawano punkty m.in. za dostępne dla czytelników tytuły prasowe, dostęp do nowych mediów oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych a także za działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne czy literackie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Turku po analizie wszystkich danych i zliczeniu punktów znalazła się na 138 miejscu wśród zgłoszonych placówek z całej Polski i na 13 miejsc wśród bibliotek wielkopolskich. W porównaniu z rokiem poprzednim, daje to awans o 38 miejsc w rankingu ogólnopolskich i o 5 miejsc wśród instytucji znajdujących się na terenie województwa.

– Awans w rankingu pokazuje, że działania które podejmujemy w naszej bibliotece, zmierzają w dobrą stronę. Szeroka oferta dostosowana do różnych grup odbiorczych, wykorzystanie nowych technologii, zwiększona liczba nowości książkowych i filmowych dają efekty w postaci nowych, zadowolonych użytkowników – komentuje awans Ewelina Derucka, dyrektor MBP w Turku.

– Ciągle jest jeszcze dużo do zrobienia. Dlatego też, nie spoczniemy na laurach i postaramy się, aby w przyszłych latach znaleźć się w pierwszej setce najlepszych bibliotek w kraju. – dodaje Derucka.

Ranking Bibliotek to najważniejsze zestawienie, obrazujące stan polskiego bibliotekarstwa publicznego.