Śledzili losy lokalnych bohaterów

Powiększ obraz

„Życiorysy lokalne. Piszemy biografie bohaterów lokalnych z Turku i powiatu tureckiego” to hasło cyklu, przygotowanego w pierwszym semestrze dla uczestników funkcjonującego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Turku Programu 50+. Stworzył on możliwość międzypokoleniowych spotkań młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego w Turku z turkowskimi Seniorami i dał okazję do wspólnego poznawania historii naszego miasta poprzez sylwetki znanych osób z Turku i okolic.

„Życiorysy lokalne. Piszemy biografie bohaterów lokalnych z Turku i powiatu tureckiego” to projekt regionalistyczny, realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Turku we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, którego partnerem jest m.in. Miejska Biblioteka Publiczna w Turku. Celem projektu było zapoznanie się uczniów z życiorysami lokalnych bohaterów, jak również z narzędziami oraz metodami niezbędnymi do stworzenia biografii. Uczestnicy projektu wspólnie stworzyli listę kilku bohaterów. W efekcie końcowym ich pracy powstały wycinki biografii utrzymane w różnorakich formach – wywiadu, wspomnienia, opowiadania, reportażu. Nad pracą uczniów czuwały nauczycielki języka polskiego z I Liceum Ogólnokształcącego – Mariola Maciaszek, Anna Mękarska oraz Katarzyna Szczepanik.

Na pierwszym z cyklu trzech spotkań, które odbyło się 21 stycznia, Seniorzy mieli okazję zapoznać się z sylwetkami Tomiły Składkowskiej, Danuty Chmielewskiej oraz ks. Jana Katarzyńskiego. Opiekunem młodych uczestniczek projektu, które przygotowały bogate prezentacje, była – goszcząca na spotkaniu – jedna z koordynatorek projektu, Pani Anna Mękarska.

Spotkanie, które odbyło się we wtorkowe popołudnie 6 lutego, pozwoliło przybliżyć postaci Stanisława Kaszyńskiego, Leona Weintrauba i Antoniego Baszkowskiego. Tego dnia do Biblioteki wraz z młodzieżą przybyła kolejna z koordynatorek projektu – Pani Mariola Maciaszek.

Trzecia, niestety ostania, część cyklu spotkań odbyła się 17 kwietnia. Gościliśmy wtedy Panie Mariolę Maciaszek i Katarzynę Szczepanik wraz z uczennicami. Tym razem bohaterami spotkania byli Henryk Henoch Glicenstein, Leon Lubomir Kruszyński oraz rodzina Sachsów.

Przypominamy, iż projektowi towarzyszy wystawa, którą dzięki uprzejmości I LO w Turku można podziwiać w holu naszej Biblioteki jeszcze do końca kwietnia. Miło nam również donieść, iż owocem projektu będzie wydana już wkrótce, w naszej bibliotecznej serii Bibliotheca Turcoviana, publikacja.

Serdecznie dziękujemy koordynatorkom projektu oraz młodzieży, której prezentacje zostały niezwykle ciepło przyjęte, za wszystkie spotkania.

Następne wtorkowe spotkanie – pod hasłem „Rozwój osobisty jest możliwy w każdym wieku. Jak być lepszym – praktyczne inspiracje” – odbędzie się 8 maja, w oczekiwanym przez nas Tygodniu Bibliotek. Gościć będziemy wtedy Jacka Łapińskiego, autora książki „Jak być lepszym”. Serdecznie zapraszamy!