HISTORIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TURKU

W dniu 17 kwietnia 1946 r. ogłoszono Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. Dekret stanowił podstawę organizacyjno-prawną do rozwoju bibliotek w Polsce. W tym samym roku w dniu 01 listopada utworzono w Turku Powiatową Bibliotekę Publiczną, której zadaniem było gromadzenie i udostępnianie zbiorów oraz organizowanie sieci bibliotek publicznych na terenie powiatu turkowskiego. Organizatorem i jej pierwszym kierowni­kiem był Czytaj więcej…

Cyfrowa wypożyczalnia książek

Miejska Biblioteka Publiczna w Turku poszerzając swoją ofertę daje Czytelnikom zupełnie nową jakość wypożyczeń międzybibliotecznych. Wszystko to za sprawą Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica, przez którą swoje zbiory udostępnia Biblioteka Narodowa. To niezwykle innowacyjne narzędzie pozwalające na udostępnienie w bibliotekach kilkuset tysięcy publikacji naukowych. W systemie Academica, w ramach projektu Merkuriusz,  zdigitalizowano i udostępniono artykuły z ponad 2000 polskich czasopism Czytaj więcej…