Turkowska biblioteka z rekordowym dofinansowaniem

Powiększ obraz

Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku została jedną z 49 bibliotek w całym kraju, które otrzymały dofinansowanie z BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ w ramach Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, którego operatorem jest NARDOWE CENTRUM KULTURY. Instytucji udało się pozyskać, jak dotąd, rekordową kwotę 134 700 zł na realizację dwuletniego Zadania pod nazwą „Działajmy razem – wielkie rzeczy w małym mieście”.

Działania biblioteki wsparła także Gmina Miejska Turek, która przekazała dotację celową, stanowiąca wkład własny i umożliwiającą realizację projektu. Warto dodać, że Zadanie realizowane jest w partnerstwie, w skład którego wchodzą:

•             Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza

•             Szkoła Podstawowa nr 4 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego

•             Szkoła Podstawowa nr 5 im. Unicef

•             Miejski Dom Kultury

•             Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera

•             Stowarzyszenie Przystań

•             Centrum Wolontariatu I Organizacji Pozarządowych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

•             Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku

Dzięki pozyskanym środkom biblioteka wspólnie z zaangażowanymi partnerami zrealizuje wiele wspaniałych działań. Będą to między innymi szkolenia dla bibliotekarzy i przedstawicieli partnerów, dające konkretne korzyści – narzędzia i umiejętności. Wspólnie z partnerami zrealizowany zostanie projekt edukacyjno-animacyjny „Poetycki Turek”, w ramach którego zostanie zaprojektowana i uruchomiona mobilną grę miejską, dotycząca lokalnego ruchu poetyckiego, powstanie film z wywiadami z udziałem lokalnych poetów poprowadzonymi przez młodzież z partnerskich szkół, zorganizowany zostanie koncert-gala, podczas którego wyświetlone zostaną zrealizowane filmy, a także wystąpią utalentowani młodzi soliści. Gwiazdą tego wieczoru będzie Laura Łącz.

To jednak nie koniec działań. W pierwszym roku zrealizowany zostanie także projekt edukacyjno-animacyjny „Lament jest stąd”, którego najważniejszym wydarzeniem będzie organizacja benefisu z okazji 45-lecia pracy twórczej lokalnego poety Lecha Lamenta. W ramach projektu powstanie film-reportaż dotyczący życia i twórczości poety, odbędą się warsztaty poetyckie oraz warsztaty teatralne dla młodzieży a także wydana zostanie publikacja z wierszami poety oraz uczestników warsztatów. Benefis uświetni swoją osobą znakomity artysta Marek Dyjak.

Ważnym działaniem w ramach Zadania jest także przygotowanie procedury konkursowej, dzięki której w kolejny roku zrealizowane zostaną inicjatywy kulturalno-edukacyjne zaproponowane przez mieszkańców.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025