Zatrzymali książki w kadrze

„Książka – zatrzymaj w kadrze” to hasło III edycji Konkursu Fotograficznego, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Turku, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w czwartkowe przedpołudnie, 11 maja, w siedzibie Placówki.

Turkowska Biblioteka już po raz trzeci ogłosiła Konkurs Fotograficzny, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Turku i powiatu tureckiego. Zawsze związany jest on z książką, bądź szeroko rozumianym czytelnictwem i rozstrzygany w Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek. Głównymi jego celami są promocja czytania, jako spędzania wolnego czasu; promowanie bibliotek, książek i czytelnictwa; kształtowanie kultury czytelniczej oraz promowanie działalności artystycznej w dziedzinie fotografii. W tym roku organizatorzy postanowili postawić uczestników przed zadaniem „zatrzymania książki w kadrze”. Chodziło o prace fotograficzne, dotyczące nie tylko samej książki, ale na przykład nietypowych miejsc, w które ją zabieramy, czy też niestereotypowych sposobów czytania.

Na konkurs wpłynęły 22 prace. Jury w składzie: Filip Boliński – przedstawiciel TIM Fotostudio, Marcin Derucki – przedstawiciel portalu Turek.net.pl oraz Izabela Krawczyk – pracownik Piwnicy Talentów MBP w Turku po zapoznaniu się z wszystkimi pracami postanowiło przyznać trzy nagrody oraz dwa wyróżnienia. Pierwsza nagroda powędrowała do Martyny Piwońskiej z Gimnazjum nr 2 w Turku. Drugie miejsce zajął Kacper Pietrzak z Gimnazjum nr 2 w Turku. Natomiast na trzecią nagrodę zasłużyła Julia Rygiel z Gimnazjum nr 2 w Turku. Jury postanowiło wyróżnić również pracę Michała Piąstki z Gimnazjum nr 2. Specjalne wyróżnienie portalu Turek.net.pl powędrowało do Zofii Bąk z Gimnazjum nr 2. Opiekunem uczniów jest Pan Emil Piekarczyk, któremu Biblioteka składa serdeczne podziękowania za zaangażowanie i przygotowanie młodzieży do Konkursu.

Po części oficjalnej, wręczeniu dyplomów i nagród ufundowanych przez organizatora, uczniowie mieli również okazję wysłuchać opinii profesjonalisty, przewodniczącego Jury – Filipa Bolińskiego, na temat zwycięskich prac oraz obejrzenia przygotowanej przez niego prezentacji dotyczącej Jego pasji.

Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz serdecznie gratulujemy!