Biblioteka otwarta od 30 listopada

Powiększ obraz

Informujemy, że od dnia 30 listopada Miejska Biblioteka Publiczna w Turku zostaje otwarta. Wszystkie działy udostępniania będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach, które obowiązywał przed ograniczeniem działalności. Prosimy o zachowanie rygoru sanitarnego – wchodząc do biblioteki należy zdezynfekować dłonie, mieć poprawnie zasłonięte usta i nos oraz utrzymywać dystans.

Podstawa prawna: par. 10 ust. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2091):

Do dnia 27 grudnia 2020 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.