Jesteś tutaj:

XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka ogłoszony!

Czytaj więcej o: XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka ogłoszony!

XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka

pod hasłem „Dusza nie znałaby tęczy, gdyby oczy nie znały łez

 Cel Konkursu:

  • stworzenie wydarzenia literackiego
  • promowanie młodych twórców
  • integracja środowisk twórczych

 

Konkurs rozgrywany jest w kategorii poezji, skierowany jest do osób od 18 do 30 roku życiu – mogą w nim brać udział zarówno amatorzy, jak i członkowie profesjonalni.

1. Na Konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy, związanych tematycznie z hasłem Konkursu (nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagrodzonych w innych konkursach) – w 4 egzemplarzach   każdy wiersz, w maszynopisie lub w formie wydruków komputerowych.
2. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem (pseudonimem). To samo godło należy napisać na dołączonej kopercie, wewnątrz której wypisać: nazwisko i imię autora, adres, numer telefonu, wiek, adres e-mail, dane o przynależności do klubów, stowarzyszeń literackich itp. Uczestnik może użyć tylko jednego pseudonimu i pod nim nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
3. Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone prace osób przesyłających:

  • zbyt dużo lub zbyt mało utworów w jednym zestawie,
  • zbyt mało egzemplarzy (patrz pkt 1. regulaminu),
  • utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła.

4. Prace konkursowe prosimy przesyłać do 9 października 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna im.Włodzimierza Pietrzaka
ul. Dworcowa 5
62-700 Turek

z dopiskiem: Konkurs poetycki.
5. W Konkursie przyznane zostaną nagrody pieniężne: I nagroda i dwa wyróżnienia – za wiersze związane z tematyką Konkursu.
6. O przyznaniu nagród decyduje profesjonalne Jury, powołane przez organizatora.
7. Wysokość nagród leży w gestii organizatora.
8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 18 listopada 2017 roku podczas Gali Poetyckiej, odbywającej się w Stowarzyszeniu „Przystań”. Laureaci Konkursu zostaną     powiadomieni osobnym pismem. Organizator nie wysyła pocztą nagród pieniężnych. Nagrodę należy odebrać osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w dniu 18 listopada 2017 r., najpóźniej do 15 grudnia 2017 r. Po tym terminie kwota nagrody przechodzi na cele innej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku. Organizator Konkursu nie zwraca kosztów dojazdu i noclegu.
9. Teksty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji  w prasie, radiu, telewizji i innych wydawnictwach (książki, płyty).
10. Informacje o Konkursie udzielane są pod numerem 063 278-51-34 wew. 15 w godzinach od 9.00 do 18.30. Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Tomczyk, Małgorzata Pawłowska.

 

Uczta dla miłośników fantastyki

Czytaj więcej o: Uczta dla miłośników fantastyki

Andrzej Pilipiuk – plasujący się w ścisłej czołówce najpoczytniejszych pisarzy w kraju – odwiedził mury Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku. Wydarzenie okazało się prawdziwym świętem dla wszystkich miłośników fantastyki.

W poniedziałkowe popołudnie, 29 maja, sala Biblioteki zapełniła się wielbicielami twórczości jednego z najważniejszych przedstawicieli polskiej fantastyki – Andrzeja Pilipiuka. Pisarz najbardziej znany jest z cyklu opowiadań o przygodach Jakuba Wędrowycza. Debiutował w 1996 roku, opowiadaniem „Hiena”, w którym to właśnie po raz pierwszy pojawiła się postać Wędrowycza. Dotąd Pilipiuk napisał już kilkadziesiąt innych opowiadań z tego cyklu. Spod jego pióra wyszedł również m.in. cykl o kuzynkach Kruszewskich i Michale Sędziwoju oraz cykl opowiadający o przygodach Tomasza Paczenki. Pisarz był wielokrotnie nominowany do nagrody im. Janusza A. Zajdla, uhonorowano go nią w 2002 roku za opowiadanie „Kuzynki”.

Uczestnikom ponad dwugodzinnego spotkania trudno było rozstać się z Mistrzem. Na zakończenie autor chętnie rozdawał autografy, nie zabrakło też pamiątkowych zdjęć oraz rozmów z Czytelnikami.

Spotkaniu towarzyszyło podsumowanie Konkursu „Fantastyczny Turek”, ogłoszonego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Turku, Muzeum Miasta Turek im. Józefa Mehoffera, Miejski Dom Kultury w Turku oraz Stowarzyszenie TERAZ TUREK. Głównymi celami była promocja miasta Turek i powiatu tureckiego, propagowanie twórczości fantastycznej oraz stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd autorom. W skład Komisji Konkursowej wchodzili: Justyna Rogacka – członek Stowarzyszenia TERAZ TUREK, Ewelina Derucka – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku, Bartosz Stachowiak – dyrektor Muzeum Miasta Turku, Sylwia Przybylska – instruktor Miejskiego Domu Kultury w Turku, Ewelina Zając – przewodnicząca Rady Programowej Bibliotheca Turcoviana, Jarosław Klonowski – pisarz oraz Arkadiusz Wszędybył – redaktor portalu Turek.net.pl.

Jury wraz z Organizatorami postanowiło przyznać następujące nagrody: I nagroda za opowiadanie „CW100”, opatrzone godłem Snake, powędrowała do Marka Palutkiewicza z Kłobucka; II nagrodę za opowiadanie „Podróże kształcą”, opatrzone godłem graficznym Drzewo, otrzymała Anna Dądela z Poznania; III nagrodę za opowiadanie „Fantastyczny Turek”, opatrzone godłem TKACZ, Jury postanowiło przyznać Ignacemu Osetkowi z Warszawy. Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na polu literackim.

Fot. Marcin Derucki

Zatrzymali książki w kadrze

Czytaj więcej o: Zatrzymali książki w kadrze

„Książka – zatrzymaj w kadrze” to hasło III edycji Konkursu Fotograficznego, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Turku, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w czwartkowe przedpołudnie, 11 maja, w siedzibie Placówki.

Turkowska Biblioteka już po raz trzeci ogłosiła Konkurs Fotograficzny, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Turku i powiatu tureckiego. Zawsze związany jest on z książką, bądź szeroko rozumianym czytelnictwem i rozstrzygany w Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek. Głównymi jego celami są promocja czytania, jako spędzania wolnego czasu; promowanie bibliotek, książek i czytelnictwa; kształtowanie kultury czytelniczej oraz promowanie działalności artystycznej w dziedzinie fotografii. W tym roku organizatorzy postanowili postawić uczestników przed zadaniem „zatrzymania książki w kadrze”. Chodziło o prace fotograficzne, dotyczące nie tylko samej książki, ale na przykład nietypowych miejsc, w które ją zabieramy, czy też niestereotypowych sposobów czytania.

Na konkurs wpłynęły 22 prace. Jury w składzie: Filip Boliński – przedstawiciel TIM Fotostudio, Marcin Derucki – przedstawiciel portalu Turek.net.pl oraz Izabela Krawczyk – pracownik Piwnicy Talentów MBP w Turku po zapoznaniu się z wszystkimi pracami postanowiło przyznać trzy nagrody oraz dwa wyróżnienia. Pierwsza nagroda powędrowała do Martyny Piwońskiej z Gimnazjum nr 2 w Turku. Drugie miejsce zajął Kacper Pietrzak z Gimnazjum nr 2 w Turku. Natomiast na trzecią nagrodę zasłużyła Julia Rygiel z Gimnazjum nr 2 w Turku. Jury postanowiło wyróżnić również pracę Michała Piąstki z Gimnazjum nr 2. Specjalne wyróżnienie portalu Turek.net.pl powędrowało do Zofii Bąk z Gimnazjum nr 2. Opiekunem uczniów jest Pan Emil Piekarczyk, któremu Biblioteka składa serdeczne podziękowania za zaangażowanie i przygotowanie młodzieży do Konkursu.

Po części oficjalnej, wręczeniu dyplomów i nagród ufundowanych przez organizatora, uczniowie mieli również okazję wysłuchać opinii profesjonalisty, przewodniczącego Jury – Filipa Bolińskiego, na temat zwycięskich prac oraz obejrzenia przygotowanej przez niego prezentacji dotyczącej Jego pasji.

Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Fantastyczny Turek czeka właśnie na Ciebie

Czytaj więcej o: Fantastyczny Turek czeka właśnie na Ciebie

Miejska Biblioteka Publiczna w Turku, Muzeum Miasta Turku, Miejski Dom Kultury w Turku i Stowarzyszenie TERAZ TUREK serdecznie zapraszają do udziału w konkursie literackim – Fantastyczny Turek. Głównymi celami wydarzenia są promocja miasta, propagowanie twórczości fantastycznej oraz stworzenie szansy debiutu nieznanym jeszcze autorom. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba dorosła oraz osoba, która w 2016 roku ukończyła 18 rok życia i posiada obywatelstwo polskie.

Czytaj więcej „Fantastyczny Turek czeka właśnie na Ciebie”

Konkurs fotograficzny

Czytaj więcej o: Konkurs fotograficzny

Wspólnie z Muzeum Miasta Turku serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Córki, matki, babcie – wielopokoleniowe portrety turkowianek”. Termin nadsyłania prac upływa 2 marca, natomiast ogłoszenie wyników nastąpi podczas II BABSKIEGO WEEKENDU w dniu 11 marca. Komisja Konkursowa przyzna 3 nagrody główne.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem 63 222 30 86 (Muzeum Miasta Turku) lub 62 278 51 34 (Miejska Biblioteka Publiczna).

Regulamin Konkursu Fotograficznego

 

OD MAŁEJ KSIĄŻNICY DO BIBLIOTEKI XXI WIEKU

Czytaj więcej o: OD MAŁEJ KSIĄŻNICY DO BIBLIOTEKI XXI WIEKU

We wtorkowe popołudnie, 15 listopada, w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną pod hasłem „Od małej książnicy do Biblioteki XXI wieku. 70 lat Biblioteki Publicznej w Turku” połączone ze spotkaniem dla uczestników Programu 50+.

Czytaj więcej „OD MAŁEJ KSIĄŻNICY DO BIBLIOTEKI XXI WIEKU”

Do góry