Debiut w serii Bibliotheca Turcoviana

Powiększ obraz

Nie lada gratkę dla wszystkich miłośników poezji przygotowała tuż przed świętami Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku. Chodzi o kolejne wydawnictwo Bibliotheca Turcoviana, pierwsze w serii Debiuty – otwierającej drogę nowym twórcom – tomik poetycki „Olśnienie” Anny Pękacz.

Anna Pękacz to urodzona 19 marca 1958 roku w Milejowie mieszkanka Turku. Szkołę Podstawową ukończyła w Tokarach. Następnie uczęszczała do Szkoły Zawodowej w Turku, gdzie zdobyła zawód fryzjera. Najpiękniejsze lata młodzieńcze spędziła w Milejowie. Interesuje się malarstwem na płótnie, desce, szkle oraz płaskorzeźbą ze skóry. Zaczęła pisać po śmierci Artura Jurgawki, turkowskiego poety. Pierwszy wiersz pt. „Przytul się” ukazał się
w tomiku poetyckim Stowarzyszenia „Przystań” w Turku, w roku 2011. W kolejnych latach jej wiersze ukazywały się m.in. w antologiach poetyckich wydawanych przez turkowską książnicę czy Stowarzyszenie „Przystań”.

Na tomik „Olśnienie” składają się wiersze utrzymane w nastroju pełnym spokoju i refleksji, często malujące niezwykle sugestywne obrazy przyrody. Poetka wielokroć odwołuje się w nich do dzieciństwa spędzonego w rodzinnych stronach. Przywoływane, ukryte wcześniej we wspomnieniach, obrazy są niezwykle plastyczne i odwołują się do wrażeń zmysłowych czytelnika. Pokaźną część zbioru, chyba tę najbliższą sercu Autorki, stanowią wiersze, w których dominuje tęsknota za bliskimi.

Tak do sięgnięcia po tomik poezji zachęca we wstępie Jadwiga Mariola Jankowska: „…mogę stwierdzić, iż tomik poezji pt. „Olśnienie” wart jest przeczytania. Przedstawiony tu świat poetycki istnieje naprawdę w realnej rzeczywistości. A rzeczywistość ta ma charakterystyczną barwę, zapach i smak. Anna niczego nie upiększa, pokazuje przyrodę taką, jaka jest w swojej istocie. Czasem ostrzega, zarazem wzrusza, dzieląc się swoją tęsknotą za bliskimi, którzy już odeszli…”.

Wraz z Poetką serdecznie zapraszamy na uroczystą promocję książki, która odbędzie się 19 grudnia o godz. 17.00 w Sali konferencyjnej MBP w Turku.