Kiermasz książki używanej

Powiększ obraz

Miejska Biblioteka Publiczna w Turku serdecznie zaprasza na kiermasz książki używanej, gdzie za symboliczną kwotę można zakupić egzemplarze wycofane z księgozbioru jednostki. Od 22 lutego, w Wypożyczalni dla Dorosłych (ul. Dworcowa 5) stanął regał, na którym znajdują się przeznaczona do zakupu książki, wycenione na 1,2 lub 5 zł. Wśród nich znajduje się wiele interesujących pozycji z literatury pięknej, dziecięcej, młodzieżowej i popularnonaukowej.

REGULAMIN KIERMASZU KSIĄŻEK UŻYWANYCH

1.            Organizatorem kiermaszu książek używanych dalej Kiermaszem, jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku, zwany w dalszej części Regulaminu Biblioteką.

2.            Celem Kiermaszu jest promocja czytelnictwa oraz sprzedaż książek używanych, wycofanych ze stanu Biblioteki, podarowanych przez czytelników a nieprzydatnych Bibliotece, a w dalszej kolejności przeznaczonych do likwidacji.

3.            Kiermasz rozpoczyna się 22 lutego 2021 roku i odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży od lat 16.

4.            W Kiermaszu mogą brać udział wszyscy chętni.

5.            W związku ze stanem zagrożenie epidemiologicznego uczestnicy Kiermaszu zobowiązani są do dezynfekcji rąk oraz zachowywania bezpiecznych odległości.

6.            Książki przeznaczone do sprzedaży wyceniona zostały na 1, 2 i 5 zł (słownie: jeden, dwa i pięć złotych) w zależności od stanu książki.

7.            Kwoty pozyskane ze sprzedaży przeznaczone zostają na działalność statutową Biblioteki.

8.            Biblioteka nie prowadzi wykazu książek przeznaczonych do sprzedaży.

9.            Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, jak i treść przeznaczonych do sprzedaży książek.

10.          Biblioteka zastrzega sobie prawo do utrwalania sprzedaży (Kiermaszu) w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych promocyjno-marketingowych na zasadach określonych w Regulaminie imprez Biblioteki.

11.          Uczestnictwo w Kiermaszu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.