Konkurs plastyczny „Miś mój superbohater”

Powiększ obraz

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 4 do 6 lat do udziału w konkursie plastycznym „Miś mój superbohater”. Na prace małych artystów czekamy do 21 listopada. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Regulamin XVII Konkursu Plastycznego

ph. „MIŚ MÓJ SUPERBOHATER”

ORGANIZATOR:

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku

1. Cel Konkursu

– rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci

– kształtowanie rozwoju poznawczego dzieci

– rozbudzanie wyobraźni i poczucia estetyki u dzieci

– zainteresowanie dbałością o środowisko

– zapoznanie z działalnością kulturalno-edukacyjną Biblioteki.

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 4 do 6 lat) z terenu miasta Turku

3. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „MIŚ MÓJ SUPERBOHATER”.  Zadaniem uczestników jest wykonanie ilustracji nawiązującej do tematu konkursu. Praca powinna być wykonana samodzielnie, zgodnie z wymogami Regulaminu.

4. Praca powinna być wykonana bez pomocy osób dorosłych, wyłącznie kredkami (np. świecowe, ołówkowe, pastele) na kartce bloku technicznego małego formatu (A4). Prosimy nie przyklejać prac na większe formaty. Na odwrocie należy czytelnie umieścić: hasło tegorocznej edycji Konkursu, imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, imię, nazwisko i telefon kontaktowy opiekuna oraz nazwę przedszkola, do którego dziecko uczęszcza (w przypadku prac dzieci zgłaszanych za pośrednictwem przedszkola) lub adres i telefon kontaktowy rodzica/opiekuna (w przypadku prac dzieci składanych indywidualnie). Do pracy należy dołączyć wypełnione oświadczeni dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1)

5. Każdy z uczestników Konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę plastyczną.

6. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 21 listopada 2022 r. na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Turku

ul. Dworcowa 5

62-700 Turek

poniedziałek-piątek 9.00-18.30

7. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

  • I kategoria – 4-latki
  • II kategoria – 5-latki
  • III kategoria – 6-latki

8. Jury konkursowe powołane przez Organizatora wybierze najciekawsze prace, które zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi. W sumie zostaną przyznane 3 nagrody, 3 wyróżnienia i wyróżnienia dodatkowe.

9. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

  • samodzielność wykonania pracy
  • zgodność z tematem
  • pomysłowość
  • estetyka pracy
  • ogólne wrażenie artystyczne.

10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 25 listopada 2021 r. Organizator poinformuje laureatów o terminie odbioru nagród poprzez placówki zgłaszające lub opiekunów indywidualnych.

11. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Biblioteki (www.biblioteka.turek.net.pl) oraz na profilu społecznościowych Facebook.

12. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego eksponowania, publikowania i powielania prac w wydawnictwach lub na stronach internetowych.

14. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu oraz podpisaniem Oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.

Informacje o Konkursie można uzyskać pod nr tel. 63 278 51 34 wew. 16

(pon.-pt. 9.00-18.30)