Misja zakończona sukcesem

Powiększ obraz

„Misja: biblioteka pełna ludzi” to projekt, który w 2020 roku zrealizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Turku. Przeprowadzenie działań było możliwe, dzięki uzyskaniu dofinansowania w wysokości 35 000 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury oraz dotacji celowej z Gminy Miejskiej Turek.

Pomimo licznych obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju Miejskiej Bibliotece Publicznej w Turku w pełni udało się zrealizować projekt „Misja: biblioteka pełna ludzi” czyli spójny i kompleksowy szereg inicjatyw, charakteryzujący się dużą różnorodnością i interdyscyplinarnością podejmowanych działań, których głównym celem było wzmocnienie wizerunku turowskiej biblioteki, jako ośrodka animującego kulturę i aktywizującego lokalną społeczność. Zadanie, którego odbiorcami były wszystkie grupy wiekowe, w tym także dzieci i seniorzy, zaprojektowano w taki sposób, aby rozszerzyć zakres oferowanych usług i tym samym dostosować je do potrzeb czytelników.

W ramach projektu odbyły się: „Bajkowe spotkania z książką” czyli spektakle teatralne i spotkanie z animatoremczytelnictwa Bajanką, która zabawiała dzieci wspólnie z Kicią Kocią. Dzieci w wieku szkolnym miały możliwość spotkać się z znanymi i cenionymi autorami literatury dziecięcej – Marcinem Pałaszem, Pawłem Beręsewiczem, Anną Dziewit-Meller, Tomaszem Samojlikiem oraz Zofią Stanecką. W spotkaniach autorskich mogli wziąć udział także dorośli, dla których zorganizowano możliwość spotkania się z Łukaszem Orbitowskim, Jackiem Hugo Baderem, Anną Dziewit-Meller i Marcinem Mellerem.   

W ramach projektu odbyły się także warsztaty projektowania gry miejskiej z wykorzystaniem aplikacji mobilnej ActionTrack, w efekcie których powstała gra mobilna „Słodka afera w Turku” oraz warsztaty rękodzielnicze, podczas których powstały skrzynie bookcrossingowe zdobione techniką decupage. Udało się także zorganizować wystawę fotograficzną „Oni czytają! A ty?”, której głównym celem była promocja czytelnictwa oraz akcję z nagrodami „Bywasz, czytasz, wygrywasz” dla czytelników i użytkowników biblioteki, zachęcającą do zwiększonej aktywności.

Całkowity koszt zadania wyniósł 48 700 zł, z czego 35 000 stanowiły środki pozyskane w ramach programu Partnerstwo dla książki ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.