Nowa Rada Programowa powołana!

Powiększ obraz

W  miniony piątek odbyło się pierwsze spotkanie nowej Rady Programowej serii Bibliotheca Turcoviana.

Zgodnie z rozporządzeniem Burmistrza Miasta Turku w dniu 6 października do Rady Programowej powołane zostały następujące osoby: Ewelina Zając, Beata Grzelka, Bartosz Stachowiak, Anna Maćczak, Andrzej Jarek, Iwona Rosiak, Iwona Felisiak-Klecha, Andrzej Piasecki, Andrzej Jarczewski oraz Anita Nawrot.
Przewodniczącą Rady została Ewelina Zając.

Bibliotheca Turcoviana utworzona została w 2005 roku. Celem serii jest publikacja wszelkich utworów literackich promujących miasto Turek oraz powiat turecki, które wydawane są przez Miejska Bibliotekę Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka.

Podczas pierwszego spotkania Rada Programowa zdeklarowała wydanie zbioru poezji turkowskiego poety – Leszka Lamenta w związku z obchodami 40-lecia twórczości artysty.

Złożona została również propozycja, aby w przyszłym roku wydać dwie pozycje książkowe oraz ogłosić konkurs, skierowany do grupy studentów, którzy otworzyli przewód doktorski, dotyczący historii gospodarczej naszego miasta w latach 1945-1989.

Materiał prasowy MBP

fot. Marcin Derucki