Wyniki XXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Włodzimierza Pietrzaka

Powiększ obraz

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z protokołem XXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Włodzimierza Pietrzaka.

Protokół z rozstrzygnięcia XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Włodzimierza Pietrzaka ph. „Jeszcze będzie przepięknie, mimo wszystko”

Konkurs został ogłoszony przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku, w sierpniu 2021 roku. Nadesłane zestawy wierszy oceniała Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodnicząca Komisji  – Anna Baśnik

Członek Komisji – Lech Lament

Zgodnie z Regulaminem Konkursu do dnia 31 października 2021 r. wpłynęło 60 zestawów wierszy autorów z Polski i z zagranicy. W dniu 9 listopada 2021 r. Komisja Konkursowa wraz z organizatorem Konkursu postanowiła przyznać następujące nagrody:

I Nagroda – za wiersze opatrzone godłem Propolis

                  Pani Ewelinie Kuśka z Jastrzębiej Góry

I Wyróżnienie – za wiersze opatrzone godłem „Latimer Max”

                 Pani Katarzynie Justynie Zychla z Żar

II Wyróżnienie –  za wiersze opatrzone godłem powiew

                  Pani Eli Galoch z Turku

Ponadto Komisja Konkursowa zauważyła zestawy opatrzone godłami:  „Karawan”, „Najlepsze przed nami”, „Orka”, „Za lepsze jutro” „Frasera”, „Optymista”, „Bassano”, „Luna”, „Jutrzenka”,  „Kropka”, „Bonik”, „Nostalgia” „harrisa”, „candida”, „A.M” .

Komisja składa wszystkim osobom gratulacje, a organizatorom podziękowania za kontynuowanie Konkursu. Podsumowanie XXI edycji Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 28 listopada 2021 r.   o godz. 17.00, podczas Gali Poetyckiej w siedzibie Stowarzyszenia „Przystań w Turku.