Wyniki XXII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Włodzimierza Pietrzaka

Powiększ obraz

Protokół z rozstrzygnięcia XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Włodzimierza Pietrzaka ph. „Nie ma drogi do pokoju. To pokój jest drogą”

Konkurs został ogłoszony przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Włodzimierza Pietrzaka  w Turku, we wrześniu 2022 roku.
Nadesłane zestawy wierszy oceniała Komisja Konkursowa w składzie:

Anna Baśnik, poetka – przewodnicząca Komisji

Ela Galoch, poetka – członek Komisji

Małgorzata Pawłowska, bibliotekarz-regionalista – członek Komisji

Zgodnie z Regulaminem Konkursu do dnia 04 listopada 2022 r. wpłynęło 61 zestawów wierszy autorów z Polski i z zagranicy.
W dniu 15 listopada 2022 r. Komisja Konkursowa wraz z organizatorem Konkursu postanowiła przyznać następujące nagrody:

I Nagroda – za wiersze opatrzone godłem „MOJAŚ TY POEZJO”

                                                           Pani Katarzynie Justynie Zychli

I Wyróżnienie – za wiersze opatrzone godłem Werniks

                                                           Panu Tadeuszowi Knyziakowi

II Wyróżnienie –  za wiersze opatrzone godłem GERONIMO

                                                           Panu Leszkowi Wójcikowi

Ponadto Komisja Konkursowa zauważyła zestawy opatrzone godłami:  Arge (Anna Kozyra), PEACE PLEASE (Piotr Zemanek), Czereśnie (Ewelina Kuśka)

Komisja składa wszystkim osobom gratulacje, a organizatorom podziękowania za kontynuowanie Konkursu.

Podsumowanie XXII edycji Konkursu i wręczenie nagród nastąpi na początku grudniu 2022 r. O szczegółowym terminie organizator Konkursu zawiadomi wkrótce.