Z Mickiewiczem po Wielkopolsce

Powiększ obraz

200 lat temu, w roku 1822, wydaniem Ballad i romansów Adama Mickiewicza rozpoczął się w Polsce romantyzm. Z tej okazji rok 2022 jest oficjalnie ogłoszonym przez Sejm Rokiem Romantyzmu Polskiego. Trudno o lepszy pretekst do tego, by realizując projekt „Dalekie i bliskie podróże po literaturze”, powrócić do biografii i twórczości Mickiewicza, a w związku z tym prześledzić związki poety z Wielkopolską.

Pierwszą częścią tego działania było spotkanie w sali konferencyjnej Biblioteki prowadzone przez Mariolę Maciaszek. 11 sierpnia w letnie popołudnie w wypełnionej po brzegi salce próbowaliśmy zanurzyć się w atmosferze czasów romantyzmu i śledzić ciekawostki z życia Mickiewicza, których nie znajdzie się ani w Wikipedii, ani w szkolnych podręcznikach – jak wabił się jego pies, jak wyglądał rozkład dnia kowieńskiego nauczyciela, jakie pobory za swoją pracę otrzymywał, w kim się kochał i przed kim uciekał? Zasadnicza część wykładu dotyczyła siedmiu miesięcy spędzonych przez Mickiewicza w Poznańskiem w związku z próbą dołączenia do powstania listopadowego w 1831 roku. Żywe zainteresowanie uczestników spotkania pozwoliło na aktywny udział w warsztatach, które polegały na układaniu pytań konkursowych z wiedzy o Mickiewiczu.

Druga część to wycieczka dająca wyobrażenie bogatego szlaku tropem Mickiewicza i jego pobytu w Wielkopolsce. I tak 16 sierpnia uczestnicy wyjazdu odwiedzili Żerków, stolicę cichej i pięknej Szwajcarii Żerkowskiej, której panoramę podziwiali z punktu widokowego na pobliskim wzgórzu. Stamtąd skierowali się do Śmiełowa, by w Muzeum Mickiewiczowskim i przyległym parku wędrować po tych samych miejscach, które w 1831 roku przemierzał poeta. Cichowo w gminie Krzywiń to z kolei miejsce, gdzie Mickiewicz raczej nigdy nie był, za to dziś znajduje się tam Skansen Filmowy „Soplicowo” stworzony z obiektów tworzących plan filmowy do Pana Tadeusza w reż. Andrzeja Wajdy. O scenach z Pana Tadeusza i wydarzeniach mających miejsce w skansenie opowiadał jego gospodarz, pan Marek, najwyraźniej bardzo zaprzyjaźniony z mieszkającymi tu zwierzętami, m.in., szczególną parą – gęsią i osłem. W drodze powrotnej osoby uczestniczące w wyciecze miały okazję zwiedzić zamek Działyńskich w Kórniku.

Spotkanie oraz wycieczka są częścią projektu „Dalekie i bliskie podróże po literaturze”, realizowanego przez Stowarzyszenie Podróżników w ramach naszego konkursu na oddolne inicjatywy mieszkańców.

Realizacja oddolnych inicjatyw mieszkańców stanowi część zadania „Działajmy razem – wielkie rzeczy w małym mieście” w ramach BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.