Lubimy się dzielić

MARCZEWSKI WŁODZIMIERZ KRZYSZTOF (1951-1996), poeta. Ur. 21 VII w Turku jako syn Mariana i Ireny z d. Porządna. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1, a następnie do Szkoły Podstawowej nr 3 w Turku. Już w czasach szkolnych zaczął pisać wiersze, które często recytował na szkolnych akademiach. Po uzyskaniu matury postanowił podjąć studia w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Umiejętności aktorskie i recytatorskie nie wystarczyły jednak podczas egzaminów do łódzkiej uczelni, a brak sprawności fizycznej przekreślił jego szanse. Marzenia poety przerwała choroba SM – stwardnienie rozsiane. Twórczością literacką zajmował się od 1973. W poznańskim środowisku literackim nazywano go „Turkowskim Norwidem”. W X 1982 został prezesem Klubu Literackiego działającego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Turku. Członkami grupy literackiej byli turkowscy poeci: Irena Szałek, Lech Lament i Tadeusz Matusiak. Aktywnie uczestniczył w rozwoju życia literackiego w Turku.

Zm. 26 IX 1996 w Kole. Miał zaledwie 45 lat.