HISTORIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TURKU

W dniu 17 kwietnia 1946 r. ogłoszono Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. Dekret stanowił podstawę organizacyjno-prawną do rozwoju bibliotek w Polsce. W tym samym roku w dniu 01 listopada utworzono w Turku Powiatową Bibliotekę Publiczną, której zadaniem było gromadzenie i udostępnianie zbiorów oraz organizowanie sieci bibliotek publicznych na terenie powiatu turkowskiego. Organizatorem i jej pierwszym kierowni­kiem był Czytaj więcej…