Jesteś tutaj:

Poetyckie świętowanie po turkowsku

Czytaj więcej o: Poetyckie świętowanie po turkowsku

I Turkowski Slam Poetycki i Gala Poetycka – to dwie, niezwykłe imprezy, za sprawą których, przez dwa dni, Turek stał się miastem poetyckich uniesień. Wszystko za sprawą Miejskiej Biblioteki Publicznej i Stowarzyszenia Przystań, które od kilku już lat łączą siły, by wspólnie wyczarować przestrzeń dla miłośników wierszy, a przy okazji stworzyć kulturalne wydarzenie, które przyciągnie nawet tych, niezainteresowanych twórczością poetycką.

Czytaj więcej „Poetyckie świętowanie po turkowsku”

Konkurs fotograficzny „Pokaż jak czytasz”

Czytaj więcej o: Konkurs fotograficzny „Pokaż jak czytasz”

Serdecznie zapraszamy do udziału w rodzinnym konkursie fotograficznym „Pokaż jak czytasz”. Do 31 października wyślijcie nam zdjęcie, na którym wspólnie czytacie (na zdjęciu musi być minimum dwóch członków rodziny, w dowolnej konfiguracji – rodzic+dziecko, rodzeństwo, babcia+dziadek itp). Wszystko zgłoszone zdjęcia zamieścimy w galerii konkursowej na FB Biblioteki. od 1 do 14 listopada potrwa głosowanie (głosować będzie można za pomocą reakcji „lubię to” i „super”), które wyłoni trzy zwycięski zdjęcia z największą ilością polubień. A już 17 listopada, podczas zakończenia naszego projektu „Z książką można wiele” autorzy zwycięskich prac otrzymają od nas baaardzo atrakcyjne nagrody! Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem. 

Czytaj więcej „Konkurs fotograficzny „Pokaż jak czytasz””

Konkurs „Sławne Turkowianki 1918-2018”

Czytaj więcej o: Konkurs „Sławne Turkowianki 1918-2018”

         Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku

ogłasza

 na najciekawszą prezentację multimedialną pod hasłem:

 

„Sławne Turkowianki 1918-2018”

Hasło konkursu skłania uczestników do zaprezentowania sławnych kobiet z Turku i powiatu tureckiego w związku z obchodami 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety. Przedstawienie ich historii, postaci i sylwetek.

Cele konkursu:

 • Zainteresowanie uczniów miasta Turku i powiatu tureckiego wykonaniem prezentacji z wykorzystaniem takich technik jak fotografia, cykl fotografii, własnoręcznie nakręcony film, nagrany dźwięk, itp.
 • Przywrócenie pamięci o ważnych kobiecych postaciach współczesnych i historycznych,
 • zainteresowanie historią lokalną,
 • pogłębienie wiedzy o ważnych osobistościach z naszego regionu,
 • kształtowanie szacunku do tradycji lokalnych,
 • rozwijanie umiejętności informatycznych dotyczących pracy z aplikacjami do tworzenia prezentacji multimedialnych.
 • pobudzenie i rozwijanie aktywności twórczej,
 • promowanie młodzieży uzdolnionej w kierunku grafiki komputerowej,
 • integracja młodzieży uzdolnionej w kierunku informatyki, grafiki, historii.

1. Konkurs przeznaczonych jest dla uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej, klas trzecich gimnazjum oraz szkół średnich miasta Turku i powiatu tureckiego.
2. Konkurs zorganizowany jest w kategorii prezentacji multimedialnej i ma charakter otwarty – mogą w nim brać udział także członkowie kół informatycznych i historycznych.
3. W Konkursie dopuszcza się udział indywidualnych osób lub grup składających się z maksymalnie 3 osób.
4. W prezentacji konkursowej należy przedstawić historię sławnych Turkowianek, bądź Turkowianki, żyjącej w latach 1918-2018.
5. W prezentacji można wykorzystać materiały znajdujące się w Czytelni Książek, Czasopism i Zbiorów Regionalnych MBP (ul. Dworcowa 5).
6. Na konkurs należy dostarczyć prezentację multimedialną wykonaną w programach Microsoft Power Point i zapisaną na płycie CD lub DVD w formatach: .pps lub .ppt.
7. Prace należy opatrzyć GODŁEM natomiast w załączonej zaklejonej kopercie umieścić informację z imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu, klasą i nazwą reprezentowanej szkoły.
8. Osoby, których prace:

 • nie zawierają podpisu autora;
 • prześlą kilka prac;
 • nie są uczniami szkół średnich, gimnazjów, klasy siódmej szkoły podstawowej miasta Turku lub powiatu tureckiego;
  będą zdyskwalifikowane.

9. Prace należy dostarczyć do 05 listopada 2018 roku na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Turku
Pracownia Komputerowa i Wypożyczalnia Zbiorów Multimedialnych
ul. Dworcowa 5
62 – 700 Turek
10. W konkursie przyznane zostaną nagrody rzeczowe. O wartości nagród decyduje organizator, natomiast o przyznaniu nagród postanawia jury powołane przez organizatora. Prace będą rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież klas trzecich gimnazjum, siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej, oraz młodzież szkół średnich.
11. Kapituła konkursu w składzie powołanym przez organizatora wyłoni najlepsze prace, przede wszystkim biorąc pod uwagę:

 • interesujące ujęcie tematu,
 • zaangażowanie, samodzielność poszukiwań materiału historycznego,
 • oryginalność,
 • formę prezentacji,
 • bogactwo treści.

12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Turku 20 listopada 2018 roku. O finale konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie lub za pośrednictwem szkoły. Nagrody należy odebrać osobiście w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników.
13. Prezentacje dostarczone w Konkursie nie będą zwracane. Organizatorzy konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji prac konkursowych w mediach i na stronie internetowej.
14. Informacje o konkursie udzielane są pod numerem telefonu 063 278 52 34 wew. 16.
15. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu oraz podpisaniem oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.

 

 

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku w celu realizacji mojego uczestnictwa w, konkursie „Sławne Turkowianki 1918-2018”, a w przypadku zdobycia przez mnie nagrody – promocji organizatorów poprzez opublikowanie danych  na stronie internetowej organizatora Konkursu. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z „Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu „Sławne Turkowianki 1918-2018”.

 

 ………………………………………………………………….                                                                     

(data i CZYTELNY podpis uczestnika Konkursu, bądź opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika Konkursu multimedialnego „Sławne Turkowianki 1918-2018”

 

 

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Turku.

 

 1. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Marek Nadolny – e:mail: iod@biblioteka.turek.pl

 

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uczestnictwa w Konkursie.

 

 1. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.

 

 1. Udostępnione dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 

 1. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

 

 1. Uczestnik konkursu posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże decyzja taka oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.

 

 1. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą również profilowane.

 

 1. Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa.

 

 1. Podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.

 

Konkurs „Piłsudski na plakaty”

Czytaj więcej o: Konkurs „Piłsudski na plakaty”

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku
we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich oddział w Koninie

ogłasza

Konkurs „Piłsudski na plakaty”
z wykorzystaniem cytatów Józefa Piłsudskiego w związku
z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości

Konkurs skłania uczestników do wykorzystania artystycznych umiejętności, pozwalających zaprojektować plakat z wykorzystaniem załączonych cytatów w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości.

Cele konkursu:

 • Wzbogacenie wiedzy o Józefie Piłsudskim,
 • pobudzenie artystycznych zmysłów,
 • pobudzenie i rozwijanie aktywności twórczej,
 • rozwijanie postaw obywatelskich i patriotycznych,
 • promowanie młodzieży uzdolnionej w kierunku grafiki komputerowej,
 • integracja młodzieży uzdolnionej w kierunku informatyki, grafiki, historii.

1. Konkurs przeznaczonych jest dla uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej, klas trzecich gimnazjum oraz szkół średnich miasta Turku
i powiatu tureckiego.
2. Konkurs zorganizowany jest w kategorii graficznej i ma charakter otwarty – mogą w nim brać udział także członkowie kół informatycznych i historycznych.
3. W Konkursie dopuszcza się udział osób indywidualnych.
4. Na plakacie należy umieścić jeden bądź kilka z załączonych cytatów.
5. Plakat można wykonać dowolną metodą plastyczną lub z wykorzystaniem grafiki komputerowej.
6. Na konkurs należy dostarczyć prace:
– w przypadku wyboru metody plastycznej – plakat w formie A3
– w przypadku wyboru grafiki komputerowej – plakat zapisany na płycie CD w postaci pliku PDF.
7. Prace należy opatrzyć GODŁEM natomiast w załączonej zaklejonej kopercie umieścić informację z imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu, klasą i nazwą reprezentowanej szkoły.
8. Osoby, których prace:
– nie zawierają podpisu autora;
– prześlą kilka prac;
– nie wykorzystają cytatu bądź wykorzystają cytat inny niż w załączniku,
– nie są uczniami trzeciej klasy gimnazjum, klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej oraz szkół średnich miasta Turku lub powiatu tureckiego;
będą zdyskwalifikowane.
9. Prace należy dostarczyć do 05 listopada 2018 roku na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Turku
Pracownia Komputerowa i Wypożyczalnia Zbiorów Multimedialnych
ul. Dworcowa 5
62 – 700 Turek
10. W konkursie przyznane zostaną nagrody rzeczowe. O wartości nagród decyduje organizator, natomiast o przyznaniu nagród postanawia jury powołane przez organizatora. Prace będą rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież klas trzecich gimnazjum, siódmych  i ósmych klas szkoły podstawowej, oraz młodzież szkół średnich.
11. Kapituła konkursu w składzie powołanym przez organizatora wyłoni najlepsze prace, przede wszystkim biorąc pod uwagę:
– interesujące ujęcie tematu,
– oryginalność,
– formę plakatu,
– bogactwo treści.
12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Turku 20 listopada 2018 roku. O finale konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie lub za pośrednictwem szkoły. Nagrody należy odebrać osobiście w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników.
13. Prezentacje dostarczone w Konkursie nie będą zwracane. Organizatorzy konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji prac konkursowych w mediach i na stronie internetowej.
14. Informacje o konkursie udzielane są pod numerem telefonu 063 278 52 34 wew. 16.
15. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu oraz podpisaniem oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.

 

Cytaty:

„Głową muru nie przebijesz, ale jeśli zawiodły inne metody należy spróbować i tej”

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”

„Legenda i sława wzięły nas na swe skrzydła i niosły naprzód”

„Każdy może być do nas przyjęty, ale nie każdy może wśród nas pozostać”

„Jako jedyny polski oficer służby czynnej, który dotąd nigdy przed nikim nie stawał na baczność, staję oto na baczność przed Polską”

„Chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich”
„Jeśli nie będziesz nic mówić, nie będą wymagali, żebyś to powtarzał”

„Jedynie czyn ma znaczenie. Najlepsze chęci pozostają bez skutku, o ile nie pociągają za sobą następstw praktycznych”

„Uczcie się historii, znajomość jej jest bardzo potrzebna w życiu”

„Z szanowania wzajemnego wypływa moc wielka w chwilach trudnych”

„Bo ni z tego ni z owego mamy Polskę na pierwszego”

„Ja teraz nie należę do partii, ja należę do narodu”

„Choć nieraz mówię o durnej Polsce, wymyślam na Polskę i Polaków, to przecież tylko Polsce służę”

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości”

„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”

„Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze
i dwie krople krwi – a niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym”

„Trzeba, aby to co było szaleństwem, stało się także rozumem polskim”

„Wiem, iż Polską można rządzić bez bata”

 

 

Źródła:

Oficjalna strona internetowa Gazeta.pl http://buzz.gazeta.pl/buzz/56,163510,9583337,Najlepsze_cytaty_z_marszalka_Jozefa_Pilsudskiego_.html (dostęp 11.08.2018).
Oficjalna strona internetowa Niezwykle.com http://niezwykle.com/mysli-i-wypskniecia-jozefa-pilsudskiego-bo-ni-z-tego-ni-z-owego-mamy-polske-na-pierwszego/ (dostęp 11.08.2018).
Oficjalna strona internetowa JPILSUDSKI.ORG http://www.jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/cytaty-jozefa-pilsudskiego (dostęp 11.08.2018).

 

 

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku w celu realizacji mojego uczestnictwa
w, konkursie „Piłsudski na plakaty” z wykorzystaniem cytatów Józefa Piłsudskiegow związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości a w przypadku zdobycia przez mnie nagrody – promocji organizatorów poprzez opublikowanie danych  na stronie internetowej organizatora Konkursu. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z „Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu na najlepiej zaprojektowany plakat z wykorzystaniem cytatów Józefa Piłsudskiego w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości

 

………………………………………………………………….

(data i CZYTELNY podpis uczestnika Konkursu, bądź opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej)

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika Konkursu „Piłsudski na plakaty”z wykorzystaniem cytatów Józefa Piłsudskiego w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

1.  Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Turku.

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Marek Nadolny – e:mail:  iod@biblioteka.turek.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uczestnictwa w Konkursie.

4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.

5. Udostępnione dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

6. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Uczestnik konkursu posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże decyzja taka oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.

8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą również profilowane.

9. Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa.

10. Podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.

 

 

XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka ogłoszony!

Czytaj więcej o: XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka ogłoszony!

XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka

pod hasłem „Dążenie do wolności jest wielką siłą człowieka

 

Cel Konkursu:

 • stworzenie wydarzenia literackiego
 • promowanie twórców poezji
 • integracja środowisk twórczych

 

Konkurs rozgrywany jest w kategorii poezji, skierowany do osób pełnoletnich – mogą w nim brać udział zarówno amatorzy, jak i członkowie profesjonalni.

1. Na Konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy, związanych tematycznie z hasłem Konkursu (nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagrodzonych w innych konkursach) – w 4 egzemplarzach każdy wiersz, w maszynopisie lub w formie wydruków komputerowych.
2. Na Konkurs można przysłać dodatkowo (ale również wyłącznie) wiersz w kategorii specjalnej pod hasłem „Przystanek niepodległość” w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jeden wiersz należy nadesłać również w 4 egzemplarzach.
3. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem (pseudonimem). To samo godło należy napisać na dołączonej kopercie, wewnątrz której wypisać: nazwisko i imię autora, adres, numer telefonu, adres e-mail. Uczestnik może użyć tylko jednego pseudonimu i pod nim nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
4. Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone prace osób przesyłających:

 • zbyt dużo lub zbyt mało utworów w jednym zestawie,
 • zbyt mało egzemplarzy (patrz punkt 1 i 2 regulaminu),
 • utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła,
 • zestawy bez podpisanego oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych.

5. Prace konkursowe prosimy przesyłać do 10 października 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Włodzimierza Pietrzaka
ul.Dworcowa 5
62-700 Turek

z dopiskiem: Konkurs poetycki.

6. W Konkursie przyznane zostaną nagrody pieniężne: I nagroda i dwa wyróżnienia – za wiersze związane z tematyką Konkursu oraz Nagroda specjalna za wiersz pod hasłem „Przystanek niepodległość”.
7. O przyznaniu nagród decyduje profesjonalne Jury, powołane przez organizatora.
8. Wysokość nagród leży w gestii organizatora.
9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 17 listopada 2018 roku podczas Gali Poetyckiej, odbywającej się w Stowarzyszeniu „Przystań”. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni osobnym pismem. Organizator nie wysyła pocztą nagród pieniężnych. Nagrodę należy odebrać osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w dniu 17 listopada 2018 r., najpóźniej do 14 grudnia 2018 r. Po tym terminie kwota nagrody przechodzi na cele innej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku.Organizator Konkursu nie zwraca kosztów dojazdu i noclegu.
10. Teksty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji  w prasie, radiu, telewizji i innych wydawnictwach (książki, płyty).
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
12. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu oraz podpisaniem oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu:

 

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku w celu realizacji mojego uczestnictwa
w XIX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Włodzimierza Pietrzaka, a w przypadku zdobycia przez mnie nagrody – promocji organizatorów poprzez opublikowanie danych  na stronie internetowej organizatora Konkursu. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z „Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Włodzimierza Pietrzaka”.

 

 ………………………………………………………………….                                                                      

(data i CZYTELNY podpis uczestnika Konkursu)

 

13. Informacje o Konkursie udzielane są pod numerem 063 278-51-34 wew. 15 w godzinach  od 9.00 do 18.30. Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Tomczyk, Małgorzata Pawłowska.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Włodzimierza Pietrzaka

 

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Turku.

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Marek Nadolny – e:mail:  iod@biblioteka.turek.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uczestnictwa w Konkursie.

4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże decyzja taka oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą również profilowane.

9. Ma Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.

Ubrali się w książki

Czytaj więcej o: Ubrali się w książki

W czwartkowe przedpołudnie, 10 maja, nastąpiło rozstrzygnięcie IV edycji, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku – tym razem pod hasłem „Ubrani w książkę” – Konkursu Fotograficznego.

Turkowska Książnica już po raz czwarty ogłosiła Konkurs Fotograficzny, skierowany do uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych Turku i powiatu tureckiego. Konkurs zawsze związany jest z książką, bądź też szeroko rozumianym czytelnictwem i rozstrzygany w Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek. Głównymi jego celami są promocja czytania, jako spędzania wolnego czasu; promowanie bibliotek, książek i czytelnictwa; kształtowanie kultury czytelniczej, rozwijanie wyobraźni i kreatywności oraz promowanie działalności artystycznej w dziedzinie fotografii. W tym roku uczestnicy zostali postawieni przed zadaniem „ubrania się w książkę”. Chodziło o prace fotograficzne z wykorzystaniem okładki książki, zgodnie z założeniami „sleeveface”. Metoda ta polega na robieniu zdjęć z zasłoniętą przez okładkę książki, czasopisma lub płyty częścią ciała. W efekcie otrzymujemy złudzenie prezentujące bardzo ciekawe połączenia sylwetki fotografowanej osoby z ilustracją na okładce.

Na konkurs wpłynęło 16 prac. Jury w składzie: Filip Boliński – fotograf, Marcin Derucki – przedstawiciel portalu Turek.net.pl oraz Izabela Krawczyk – pracownik Piwnicy Talentów MBP w Turku po zapoznaniu się z wszystkimi pracami postanowiło przyznać trzy nagrody oraz dwa wyróżnienia. Pierwsza nagroda powędrowała do Zuzanny Białek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku. Drugie miejsce zajął Adam Białas ze Szkoły Podstawowej nr 1  w Turku. Natomiast na trzecią nagrodę zasłużyła Alicja Iciek – również ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku. Jury postanowiło wyróżnić również prace Klaudii Rojek ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku oraz Katarzyny Perlińskiej ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku. Opiekunom uczniów –  Panu Emilowi Piekarczykowi ze Szkoły Podstawowej nr 1, Pani Beacie Szymańskiej ze Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Panu Zbigniewowi Pawlakowi ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku – Biblioteka składa serdeczne podziękowania za zaangażowanie i przygotowanie młodzieży do Konkursu.

Po części oficjalnej, wręczeniu dyplomów i nagród ufundowanych przez organizatora, uczniowie mieli również okazję wysłuchać opinii profesjonalisty, przewodniczącego Jury – Filipa Bolińskiego, na temat zwycięskich prac. Pan Filip, któremu serdecznie dziękujemy za współpracę, podzielił się z nimi również swoją fotograficzną pasją.

Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz serdecznie gratulujemy! Wystawę wszystkich prac, które wpłynęły na Konkurs, można oglądać w holu naszej Biblioteki.

Jubileuszowi Mistrzowie wybrani!

Czytaj więcej o: Jubileuszowi Mistrzowie wybrani!

W miniony poniedziałek, 9 kwietnia, już po raz dwudziesty wybrani zostali Super Mistrzowie Pięknego Czytania. Uczestnicy cieszącego się dużym powodzeniem konkursu interpretowali teksty popularnej autorski książek dla dzieci – Grażyny Bąkiewicz. Organizatorami wydarzenia byli Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku.

w interpretacyjno-czytelniczych zmaganiach udział wzięli reprezentanci ośmiu gmin Powiatu Tureckiego i trzech szkół podstawowych w Turku – uczniowie klas czwartych, wyłonieni w eliminacjach gminnych reprezentowali szkoły w finale powiatowym. Zadaniem uczestników było zaprezentowanie dwóch tekstów Grażyny Bąkiewicz – autorki takich książek jak „O melba” czy „Stan podgorączkowy”, która przewodziła obradom komisji konkursowej. W ocenie towarzyszyli jej Ewelina Derucka – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Paweł Grabara – instruktor z Miejskiego Domu Kultury w Turku.

Ostatecznie, po wysłuchaniu wszystkich prezentacji, jury postanowiło przyznać trzy tytuły Super Mistrza Pięknego Czytania – Zofii Pawlak ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku oraz Annie Medyckiej ze Szkoły Podstawowej w Kunach i Aleksemu Werbińskiemu ze Szkoły Podstawowej w Miłaczewie.

Rozstrzygnięciu towarzyszyło spotkanie autorskie z Grażyną Bąkiewicz.

Do góry