Program 50+

Co to takiego Program 50+

W dniu 19 lutego 2008 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku odbyło się spotkanie inaugurujące Program 50+, którego najważniejszym założeniem jest poprawa i uatrakcyjnienie życia Seniorów.

Wdrożenie Programu 50+ w Turku było pomysłem Wandy Grzeszkiewicz, dyrektora MiPBP w Turku, która opracowała projekt, zainicjowała współpracę z przedstawicielami różnych środowisk i koordynowała wszystkie działania.

Pierwszym etapem były przeprowadzone w 2007 roku badania ankietowe, które pozwoliły zorientować się, jakie będzie zainteresowanie Seniorów propozycjami Biblioteki. Okazało się, że inicjatywa to „strzał w dziesiątkę”. Frekwencja na spotkaniach potwierdza ogromne zainteresowanie i celowość podjętych działań.

Spotkania mają charakter cykliczny. W każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca odbywają się wykłady oraz spotkania z pisarzami, lekarzami czy innymi ciekawymi ludźmi.

Bibliotekarz pracujący w Pracowni Komputerowej i Wypożyczalni Zbiorów Multimedialnych prowadzi kursy komputerowe o różnym stopniu zaawansowania. Podczas zajęć na indywidualnych stanowiskach Seniorzy uczą się obsługi różnych programów i korzystania z Internetu.

Ponadto Seniorzy uczestniczą w cotygodniowych Warsztatach rękodzieła, mają możliwość nauki języka angielskiego w trzech stopniach zaawansowania oraz dyskusji nad wielkością literatury podczas spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki. Seniorzy uczestniczą także w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, realizowanej w ramach współpracy Biblioteki z turkowskimi przedszkolami.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane naszą ofertą do udziału w spotkaniach organizowanych w ramach Programu 50+.