REGULAMIN

Regulamin zasad i warunków korzystania z Biblioteki

Regulamin Wypożyczalni Dla Dorosłych i Młodzieży do lat 16

Regulamin Czytelni Książek, Czasopism i Zbiorów Regionalnych

Regulamin Pracowni Komputerowej i Wypożyczalni Zbiorów Multimedialnych

Regulamin Filii dla Dzieci

Regulamin Filia nr 2

Regulamin Filia nr 4

Cennik