RODO – Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz Czytaj więcej…

Miejska Biblioteka Publiczna w Turku zaprasza!

Miejska Biblioteka Publiczna w Turku jako samorządowa instytucja kultury działa na rzecz społeczności lokalnej miasta Turku i powiatu tureckiego poprzez gromadzenie, opracowywanie, przetwarzanie i udostępnianie zbiorów utrwalonych w różnych formach i na różnych nośnikach. Biblioteka jako instytucja niekomercyjna działa na rynku wiedzy przekazywanej za pomocą zgromadzonych zbiorów własnych i obcych, umożliwia kształtowanie elastycznych relacji ze zmieniającym się otoczeniem, ułatwia proces Czytaj więcej…