Miejska Biblioteka Publiczna w Turku zaprasza!

Miejska Biblioteka Publiczna w Turku jako samorządowa instytucja kultury działa na rzecz społeczności lokalnej miasta Turku i powiatu tureckiego poprzez gromadzenie, opracowywanie, przetwarzanie i udostępnianie zbiorów utrwalonych w różnych formach i na różnych nośnikach. Biblioteka jako instytucja niekomercyjna działa na rynku wiedzy przekazywanej za pomocą zgromadzonych zbiorów własnych i obcych, umożliwia kształtowanie elastycznych relacji ze zmieniającym się otoczeniem, ułatwia proces Czytaj więcej…