Konkurs fotograficzny „Z książką na wakacjach”

Powiększ obraz

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Z książką na wakacjach”. Na prace konkursowe, które należy wysłać na adres: biblioteka @turek.net.pl czekamy do 10 września.

Regulamin konkursu fotograficznego pt. „Z książką na wakacjach”.

I. Organizator

Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku

II. Uczestnicy

Mieszkańcy gminy miejskiej Turek, bez ograniczeń wiekowych.

III. Cele konkursu

 1. Promocja książki i czytania jako sposobu spędzania wolnego czasu, także na wakacjach.
 2. Upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki.

IV. Warunki konkursu

 1. Uczestnicy wykonują fotografię, której tematykę stanowi książka, lub czytelnik z książką
  w  miejscu spędzania wakacji.
 2. Zdjęcie powinno być zapisane w formacie jpg.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać metryczkę : imię i nazwisko zgłaszającego, wiek osoby wykonującej zdjęcie.
 4. Zdjęcie należy przesłać na e-mail : biblioteka@turek.net.pl  do dnia 10 września 2021 r.
 5. Przesłane prace zostaną opublikowane na facebooku MBP w Turku (www.facebook.pl/biblioteka.turek)
 6. Organizator wybierze jedno zdjęcie, którego autor otrzyma nagrodę rzeczową.
 7. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

V. Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie zdjęcia i wypełnienie wszystkich warunków konkursu jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
 2. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biblioteki, mailowo bądź pod numerem tel. 632785134