Konkurs „Wypożyczaj-wygrywaj”

Powiększ obraz

Serdecznie zapraszamy do udział w konkursie „Wypożyczaj – wygrywaj”

 

Regulamin Konkursu „Wypożyczaj-wygrywaj”

1.

Organizatorem  Konkursu „Wypożyczaj-wygrywaj” jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku

2.

Konkurs trwa przez cały okres Tygodnia Bibliotek tj. od 8.05.2018 r. do 15.05.2018 r.

Udział w Konkursie jest dobrowolny

4.

W Konkursie mogą brać udział użytkownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im Włodzimierza Pietrzaka w Turku, posiadający aktywną kartę biblioteczną, którzy w czasie trwania Konkursu wypożyczą jednorazowo minimum 3 książki.

5.

W celu wzięcia udziału w konkursie Uczestnik powinien wypożyczyć jednorazowo minimum trzy książki a następnie pobrać kupon od Bibliotekarza, uzupełnić go w niezbędne dane oraz wrzucić do urny znajdującej się:  w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży od lat 16, Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży do lat 16, Filii nr 2 oraz Filii nr 4

6.

Warunkiem  udziału w   Konkursie   jest   podanie   przez   Uczestnika   Konkursu prawdziwych  danych  osobowych,  tj.:  imienia,  nazwiska i numeru  tel.  kontaktowego, tj danych  niezbędnych  do  przekazania nagrody.

Każdemu z Uczestników przysługuje tylko jeden kupon w okresie trwania Konkursu.

7.

Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

8.

Spośród prawidłowo wrzuconych i wypełnionych kuponów zostanie wylosowanych 6, na podstawie których wręczonych zostanie 6 Nagród:

– Bon o wartości 100 zł do wykorzystania w sieci salonów EMPIK

– zestaw książek wydanych w ramach serii Bibliotheca Turcoviana o wartości 60 zł

9.

Losowanie nagród nastąpi 16.05.2018  roku Nagrodzone  osoby zostaną poinformowane o wygranej telefonicznie.

10.

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania z regulaminem Konkursu.

Udział w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu