Spotkali się, by rozmawiać o historii

Powiększ obraz

„Śladami lokalnych bohaterów” to kolejny partnerski projekt edukacyjno-animacyjny, który w tym roku realizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Turku, w ramach Zadania „Działajmy razem – wielkie rzeczy w małym mieście”. Ważnym elementem projektu są spotkania dla dorosłych i młodzieży z autorami książek historycznych. Do tej pory z lokalną społecznością spotkali się prof.  Piotr Gołdyn oraz Grzegorz Skorupski.

Rozmowy o historii, szczególnie tej najbliższe regionalnie, są niezwykle ważna dla lokalnej społeczności, z wielu względów. Dlatego też w ramach projektu „Śladami lokalnych bohaterów” mieszkańcy naszego miasta mieli możliwość spotkać się z osobami, które na co dzień, z historią obcują.

Pierwszym gościem turkowskiej biblioteki był prof. Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Piotr Gołdyn – członek zarządu Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Towarzystwa Historii Edukacji, autor naukowych książek i artykułów historycznych oraz redaktor naczelny czasopisma Polonia Maior Orientalis. Podczas popołudniowego spotkania zatytułowanego „Pogarda dla zawodu, litość dla człowieka” poruszył temat prostytucji i jej przeciwdziałania w II Rzeczypospolitej. Tego samego dnia prof. Gołdyn spotkał się także z turkowską młodzieżą, by opowiedzieć i o nauczycielach powiatu tureckiego w okresie II RP i ich losach w czasie II wojny światowej.

Turkowska młodzież  miała możliwość także porozmawiać z Grzegorzem Skorupskim – autorem licznych artykułów, książek historycznych i beletrystycznych. Pisarz nie tylko opowiadał o swojej twórczości, ale także poprowadził warsztat, dotyczący historii lokalnej. Uczniowie dowiedzieli się, między innymi, jak i gdzie szukać ciekawych wątków historycznych oraz w jaki sposób te informacje wykorzystywać.

Spotkania były częścią projektu „Śladami lokalnych bohaterów” będącego elementem Zadania  „Działajmy razem – wielkie rzeczy w małym mieście” w ramach BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 NPRCz 2.0