Ubrali się w książki

Powiększ obraz

W czwartkowe przedpołudnie, 10 maja, nastąpiło rozstrzygnięcie IV edycji, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku – tym razem pod hasłem „Ubrani w książkę” – Konkursu Fotograficznego.

Turkowska Książnica już po raz czwarty ogłosiła Konkurs Fotograficzny, skierowany do uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych Turku i powiatu tureckiego. Konkurs zawsze związany jest z książką, bądź też szeroko rozumianym czytelnictwem i rozstrzygany w Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek. Głównymi jego celami są promocja czytania, jako spędzania wolnego czasu; promowanie bibliotek, książek i czytelnictwa; kształtowanie kultury czytelniczej, rozwijanie wyobraźni i kreatywności oraz promowanie działalności artystycznej w dziedzinie fotografii. W tym roku uczestnicy zostali postawieni przed zadaniem „ubrania się w książkę”. Chodziło o prace fotograficzne z wykorzystaniem okładki książki, zgodnie z założeniami „sleeveface”. Metoda ta polega na robieniu zdjęć z zasłoniętą przez okładkę książki, czasopisma lub płyty częścią ciała. W efekcie otrzymujemy złudzenie prezentujące bardzo ciekawe połączenia sylwetki fotografowanej osoby z ilustracją na okładce.

Na konkurs wpłynęło 16 prac. Jury w składzie: Filip Boliński – fotograf, Marcin Derucki – przedstawiciel portalu Turek.net.pl oraz Izabela Krawczyk – pracownik Piwnicy Talentów MBP w Turku po zapoznaniu się z wszystkimi pracami postanowiło przyznać trzy nagrody oraz dwa wyróżnienia. Pierwsza nagroda powędrowała do Zuzanny Białek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku. Drugie miejsce zajął Adam Białas ze Szkoły Podstawowej nr 1  w Turku. Natomiast na trzecią nagrodę zasłużyła Alicja Iciek – również ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku. Jury postanowiło wyróżnić również prace Klaudii Rojek ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku oraz Katarzyny Perlińskiej ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku. Opiekunom uczniów –  Panu Emilowi Piekarczykowi ze Szkoły Podstawowej nr 1, Pani Beacie Szymańskiej ze Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Panu Zbigniewowi Pawlakowi ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku – Biblioteka składa serdeczne podziękowania za zaangażowanie i przygotowanie młodzieży do Konkursu.

Po części oficjalnej, wręczeniu dyplomów i nagród ufundowanych przez organizatora, uczniowie mieli również okazję wysłuchać opinii profesjonalisty, przewodniczącego Jury – Filipa Bolińskiego, na temat zwycięskich prac. Pan Filip, któremu serdecznie dziękujemy za współpracę, podzielił się z nimi również swoją fotograficzną pasją.

Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz serdecznie gratulujemy! Wystawę wszystkich prac, które wpłynęły na Konkurs, można oglądać w holu naszej Biblioteki.