REGULAMIN

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku w trakcie epidemii COVID dla użytkowników po zmianach

Regulamin wydarzeń kulturalnych organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2

Regulamin zasad i warunków korzystania z Biblioteki

Regulamin Wypożyczalni Dla Dorosłych i Młodzieży do lat 16

Regulamin Czytelni Książek, Czasopism i Zbiorów Regionalnych

Regulamin Pracowni Komputerowej i Wypożyczalni Zbiorów Multimedialnych

Regulamin Filii dla Dzieci

Regulamin Filia nr 4

Cennik