Walentynkowy konkurs dla par

Powiększ obraz

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w specjalnym konkursie, który przygotowaliśmy z okazji Święta Zakochanych. Pary, które spełnią zasady konkursowe otrzymają bilety do Kina Tur. Nagrody otrzyma aż 6 par! Dodatkowo wszyscy uczestnicy mogą liczyć na darmowy zapis do naszej biblioteki. Uwaga, konkurs skierowany jest do osób od 16 roku życia.

Aby zdobyć nagrodę w naszym walentynkowym konkursie wystarczy 14 lutego, w godzinach pracy Wypożyczalni dla dorosłych i młodzieży od lat 16, zapisać się do naszej biblioteki w obecności partnera będącego już czytelnikiem, a następnie wypożyczyć choć jedną książkę.

Żadne z Was nie jest jeszcze naszym czytelnikiem? Nic nie szkodzi. Jeśli zapiszecie się oboje i wypożyczyć u nas książki, również macie szansę na nagrodę. A otrzyma ją pierwsze 6 par, które spełni warunki konkursu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem:

Regulamin Konkursu „Zakochani w bibliotece”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu „Zakochani w bibliotece” (zwanym dalej “Konkursem”), jest Miejska biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka, z siedzibą przy ul. Dworcowej 5, 62-700 Turek.

1.2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

1.3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

1.4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

2. UCZESTNICY KONKURSU

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 16 rok życia.

2.2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

3. NAGRODY

3.1. Nagrodami w Konkursie są vouchery do Kina Tur na dowolny seans filmowy dla pierwszych 6 par (do wykorzystania w okresie 3 miesięcy od momentu otrzymania vouchera), które spełnią warunki Konkursu oraz darmowy zapis do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku dla wszystkich par, które spełnią warunki Konkursu.

3.2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3.3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. CZAS TRWANIA KONKURSU

4.1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.02.2023 r. o godz. 9:00, a kończy w dniu 14.02.2023 r. o godz. 18:30

4.2. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.

5. WARUNKI KONKURSU

5.1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w czasie jego trwania (pkt 4.1.) zapisać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku w Wypożyczalni dla dorosłych i młodzieży od lat 16 w obecności partnera będącego już czytelnikiem Biblioteki lub dokonać zapisu dwóch osób, będących parą.

5.2. Zapisane osoby lub pary muszą wypożyczyć przynajmniej jedną książkę z księgozbioru Wypożyczalni dla dorosłych i młodzieży od lat 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku.

5.2. 6 pierwszych par, które spełnią warunki Konkursu otrzymają vouchery do Kina Tur na dowolny seans filmowy, które należy zrealizować w okresie 3 miesięcy od momentu otrzymania vouchera.

5.3. Wszystkim uczestnikom Konkursu, które spełnią jego warunki, przysługuje darmowy zapis do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

6.2. Uczestnik w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wiąże się to z rezygnacją z udziału w Konkursie.

6.3. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora: www.biblioteka.turek.pl