Fantastyczny Turek czeka właśnie na Ciebie

Miejska Biblioteka Publiczna w Turku, Muzeum Miasta Turku, Miejski Dom Kultury w Turku i Stowarzyszenie TERAZ TUREK serdecznie zapraszają do udziału w konkursie literackim – Fantastyczny Turek. Głównymi celami wydarzenia są promocja miasta, propagowanie twórczości fantastycznej oraz stworzenie szansy debiutu nieznanym jeszcze autorom. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba dorosła oraz osoba, która w 2016 roku ukończyła 18 rok życia i posiada obywatelstwo polskie

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty opowiadanie do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku (ul. Dworcowa 5). Aby Praca mogła zostać zakwalifikowana do oceny przez jury musi być tematycznie związana z szeroko pojętą fantastyką, a miejsce akcji powinno obejmować Turek i jego najbliższą okolicę (powiat turecki). Ważne jest także, aby był to utwór własny, napisany w języku polskim, dotychczas niepublikowany i nienagradzany a jego objętość musi mieścić się w granicach: minimalnie 10 tysięcy znaków, a maksymalnie 30 tysięcy znaków, nie wliczając znaków białych (spacja, akapit, inne).

Praca musi zostać nadesłana w dwóch formach: w formie elektronicznym jako otwarty plik tekstowy (format DOC lub RTF) na ogólnodostępnym nośniku informacji (płyta CD/DVD, karta SD, pendrive) oraz w formie papierowej: w pięciu egzemplarzach (standardowy margines: 2,5 cm; nagłówek i stopka: 1,5 cm; czcionka: Times New Roman rozmiar 11; interlinia: 1,15). Opowiadanie musi zostać opatrzone godłem, które służy anonimowości autora w procesie decyzyjnym Jury Konkursu a dane Uczestnika Konkursu (imię i nazwisko, adres kontaktowy, numer telefonu, adres e-mail) muszą się znaleźć w załączonej do Pracy kopercie, również oznaczonej tym samym godłem. Prace należy dostarczyć do 30 kwietnia br.

Na zwycięzców konkursu czekają nagrody finansowe: I nagroda – 600 złotych, II nagroda – 400 złotych, III nagroda – 200 złotych. Podsumowanie konkursu odbędzie się 29 maja br. Gościem specjalnym podsumowania będzie jeden z najbardziej znanych twórców fantasy w Polsce, Andrzej Pilipiuk.

Regulamin – Regulamin – Fantastyczny Turek.pdf